Despre UNAI - Uniunea Nationala a Agentiilor Imobiliare

Uniunea Nationala a Agentiilor Imobiliare – UNAI este infiintata prin vointa membrilor fondatori, ca persoana juridica romana, de drept privat, fara scop lucrativ sau patrimonial, autonoma, apolitica si neguvernamentala, cu patrimoniu social distinct, sediu propriu, organele de directie, administratie si control, potrivit actului de constituire.

UNAI este structurata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu O.G. nr. 26/2000 – act normativ ce reprezinta norma generala in materie de asociatii si fundatii, dobandindu-si peronalitatea juridica, cu normele cuprinse in legislatia romana in vigoare, precum si cu cele specificate in statutul Uniunii.
UNAI este membru CEPI ( Conseil Europeen des Professions Immobilieres) si are ca obiectiv sa implementeze in Romania standardele europene din domeniul imobiliar.

harta-cursuri1

Impreuna cu asociatii de profil din Romania, UNAI a depus, inca de la infiintare, toate eforturile pentru a reglementa domeniul imobiliar prin introducerea pe ordinea de zi a Guvernului a unei propuneri de Proiect de lege care sa se plieze pe Standardul European Imobiliar. Una din obiectivele prioritare ale Standardului European este profesionalizarea domeniului imobiliar astfel incat toti agentii imobiliari din piata sa fie calificati in profesia de Agent Imobiliar.

Principalele obiective ale UNAI:
» calificare profesionala pentru agenti imobiliari(brokeri imobiliari), administratori de imobile, antreprenori, manageri;
» promovarea serviciilor imobiliare profesionale;
» reglementarea domeniului imobiliar in concordanta cu STANDARDUL EUROPEAN IMOBILIAR;
» promovarea si dezvoltarea pietei imobiliare;
» lobbying pentru Protectia Consumatorilor de servicii imobiliare;
» incheierea de protocoale si parteneriate cu asociatii, institutii cu care avem obiective comune: Protectia Consumatorului-A.N.P.C., Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor-O.N.P.C.S.B., Comisariatul pentru Societatea Civila-C.S.C., Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est-A.D.R., primarii, consilii locale si judetene.